3 Aralık Engelliler Günün de Engelsiz Yarınlara

on 03 Aralık 2015
Gösterim: 1366

'' Kamu ve özel sektörün çalıştırmak zorunda olduğu engelliler için ayrılan kotalar ivedilikle doldurulmalıdır''

Bugün, bugünün anlam ve önemi ile bir an önce gerçekleştirileceğini düşündüğümüz beklentilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi, engellilerin haklarını kazanması için verilen üstün ve özverili çalışmalar sonucunda, Türkiye' de pek çok yasal kazanımlar elde edilmiştir. Bu kazanımlar, dünyanın diğer ülkelerinde de büyük ilerlemeler sağlanmış ve Birleşmiş Milletler, 21.Y.Y ilk uluslararası antlaşmasının ana temasını ENGELLİLER olarak belirlemiştir.

B.M Engelli Hakları Sözleşmesini Ülkemiz taraf olarak imzalamıştır. Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına dair sözleşme Engelli hakları yönünden bir zihniyet devrimi yapmıştır.

Ülkemizde yaşayan insanların, yaklaşık %12,9 ' u  engelli olduğu ve halen gerekli ve yeterli denetim yapılmadığı için toplumsal destek bulamayan politikalar nedeniyle engelli insanlar üretmek yolunda hızla ilerlediğimiz (trafik kazaları, iş kazları v.s) zamanda,  bir yerlerde bir yanlışlığın, kötü giden bir şeylerin olduğu açıktır. Engellilerin sorunları, sadece yemek- içmek değil, engelli olmayan insanlar gibi, çalışarak üreterek, kendi kimliğini, kendi kişiliğini hiç kimsenin onayına gerek kalmadan, hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan ülkenin her yerine ulaşabilmenin önündeki, yasal, fiziki  ve sosyal engellerin  bir an önce kaldırılması gerekir.

              Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, ülkemizce onaylanarak 28 Ekim 2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanıp iç hukukumuzun bir parçası durumuna gelmiş olduğunu belirtir. Bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve engellilere haklarının ihlal edilmesi durumunda Birleşmiş Milletlere Başvuru Mekanizmasını oluşturan ek ihtiyarı protokol, engellilerin haklarına ulaşabilmesi için acilen TBMM tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmalıdır. 

Anayasamızın 10. Maddesinde engellileri korunması gereken kişiler kapsamında gören himayeci anlayışın, engellilerin toplumun her ferdi gibi eşitlik anlayışı şeklinde bir düzenleme yapılması hakkaniyet açısından daha doğru olacaktır.

Engelliler ile ilgili konularda engelli örgütlerinin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması için yasal ve uygulamaya yönelik önlemler ve yasal düzenlemeler ivedilikle gerçekleşmelidir.

Engellilik toplumsal bir olgudur. Devletimiz, bir an önce önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini,  yeterli ve sağlıklı beslenme koşullarını herkes için yaratamadığı, trafik ve iş kazalarını, akraba evliliklerini önleyemediği, şiddetten ve terörden arındırılmış güvenli bir ortam sağlayamadığı içindir ki, sakatlıktan dolayı doğrudan sorumludur.

Bu nedenle bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, çalışsın çalışmasın, bütün engellilere sürekli sakatlık tazminatı ödenmesi yönünde yasal düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. 

Engellilerin üretim ve hizmet sürecine etkin bir biçimde katılabilmeleri için gerekli tüm önlemler hızla alınmalı; kamu ve özel sektörün çalıştırmak zorunda olduğu engelliler için ayrılan kotalar ivedilikle doldurulmalıdır.

3. Özürlüler Şurası kararları doğrultusunda Bakım Sigortası Yasası derhal çıkarılmalı; bakıma muhtaç tüm engellilere, yoksulluk ölçütü gözetilmeksizin bakım hizmeti sunulması; evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile birlikte bakım hizmeti sunucusu aile bireylerine bu konuda eğitim verilmelidir.

Ağır derecedeki engellileri, sosyal rehabilitasyon hizmetleri eşliğinde üretim sürecine katmayı amaçlayan, devletin teknik ve mali desteği ile güçlendirilen Korumalı İş Yeri Yasası bir an önce çıkarılarak engellilerimizin üretim sürecinde güvenli bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. 

 "Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı" kavramını tek yanlı uygulamak suretiyle engellilerin sakatlık derecesini yapay olarak düşüren ve hak kayıplarına yol açan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmalı; sakatlık oranı sağlık kurullarınca saptanırken tüm vücut fonksiyon kaybı oranının çeşitli uzmanlardan oluşan bir kurulca saptanmasına olanak sağlayan mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

Özel Eğitim bütünüyle bir sosyal devlet işlevidir. Bu nedenle özel eğitim tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarca üstlenilecek; engellilere destek eğitimi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince sunulması gerekli ve zorunludur. 

Özel özel eğitim merkezlerindeki aylık ders saati anlamlı oranda artırılmalı; destek eğitimi alan engelliler için ödenen ücretler yükseltilerek; bu merkezler sıkı bir biçimde denetlenmeli. 

Engellilere yönelik ayrımcılıkla yaşamın tüm alanlarında mücadele programları uygulanmalı; mevzuatımızda ayrımcılık türleri sayılmalı ve tanımlanmalıdır; ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükü tersine çevrilecek; engellilere yönelik ayrımcı uygulamaları izleyen bir mekanizma kurulmalıdır.

Birleşmiş milletler Engelli haklarına dair sözleşme hükümlerine göre  fiziksel çevrenin, kamu kullanım alanlarının, konutların, toplu taşım araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi hiç vakit kaybedilmeden sağlanmalı; 5378 sayılı özürlüler kanununun geçici 2. Maddesi derhal uygulanmaya başlanarak kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluşların bu hukuki ve sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye derhal başlamaları sağlanmalı.

Bu maddenin  uygulanmasının sürekli olarak ertelenmesi, değiştirilmesi veya uygulanmaz bir hale getirilmesinden derhal vazgeçilerek, engelli haklarını politik söylemlerin üstünde, bir devlet politikası olarak, vazgeçilmez temel hak olarak kabul edilmesiyle,Türkiye'nin her yerinde yaşayan engellilerin aynı haklardan eşit olarak yararlanmasının önü açılmalıdır.

                                                                                                   

Position: as-position-22 [ Style: outline]

2. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURU

                                                                                   ...

SAĞLIK SEN ÜYESİ HUKUK SEKRETERİMİZE SALDIRDI

SAĞLIK SEN ÜYESİ HUKUK SEKRETERİMİZE SALDIRDI

Samsun iline bağlı Terme ilçesi toplum sağlığı merkezi SENDİKAMIZ iş yeri temsilcisi ve Genel...

SAĞLIK SEN ÜYESİ İŞ YERİ TEMSİLCİMİZE GÖREVİ BAŞINDA SALDIRDI

SAĞLIK SEN ÜYESİ İŞ YERİ TEMSİLCİMİZE GÖREVİ BAŞINDA SALDIRDI

Samsun iline bağlı Terme ilçesi toplum sağlığı merkezi SENDİKAMIZ iş yeri temsilcisi ve Genel...

100 yıl sonra yeni bir Sevr dayatması ile karşı karşıyayız.

100 yıl sonra yeni bir Sevr dayatması ile karşı karşıyayız.

BASIN AÇIKLAMASI ABD’ni başını çektiği emperyalistler 100 yıl önceki büyük zaferimizin ve büyük...

Bu gün madenciler günü fakat kutlanacak bir şey yok sadece farkındalık yaratmak!

Bu gün madenciler günü fakat kutlanacak bir şey yok sadece farkındalık yaratmak!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Engellilerin önündeki tüm engellerin acilen kaldırılması en...

3 Aralık Engelliler Günün de Engelsiz Yarınlara

3 Aralık Engelliler Günün de Engelsiz Yarınlara

'' Kamu ve özel sektörün çalıştırmak zorunda olduğu engelliler için ayrılan kotalar ivedilikle...

DUYURU!!! 2012’den önce 4/B’li olarak çalışanların ek ödemelerinden kesilen SGK primi ile ilgili gelişmeler

DUYURU!!! 2012’den önce 4/B’li olarak çalışanların ek ödemelerinden kesilen SGK primi ile ilgili gelişmeler

Bilindiği üzere, 15 Ocak 2012 tarihinden önceki dönemlerde 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli...

Sağlık Emekçisinin Yaşamını Sonlandıran Şiddette Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Sağlık Emekçisinin Yaşamını Sonlandıran Şiddette Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevi başındayken uğradığı silahlı...

10.10.2015 Ankarayı kana bulayanları lanetliyoruz!!!

10.10.2015 Ankarayı kana bulayanları lanetliyoruz!!!

Bu gün hain bir saldırı sonucu Ankara da hayatını kaybeden yurttaşlara Allah dan rahmet...

Terörü Lanetliyoruz!!! Lanetlemeyenleri de Lanetliyoruz!!!

Terörü Lanetliyoruz!!! Lanetlemeyenleri de Lanetliyoruz!!!

Son 1 haftada Dağlıca, Iğdır ve Tunceli de hain saldırı sonucu kaybettiğimiz canlarımız ve bütün...

DAĞLICA DA Kİ 8 ŞEHİDİMİZ RUHUNUZ ŞAD OLSUN

DAĞLICA DA Kİ 8 ŞEHİDİMİZ RUHUNUZ ŞAD OLSUN

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Şemdinli'nin Dağlıca kesimindeki birliklere bu sabah ağır...

TERÖRÜ NEFRETLE KINIYORUZ

TERÖRÜ NEFRETLE KINIYORUZ

Teröre Karşı tek bilek olmalıyız! Adıyaman'da 1 jandarma baş çavuşumuzun şehit edildiği, 2...

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELE YAŞASIN KESS!!!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELE YAŞASIN KESS!!!

Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz.  

Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde 25. sırada...

Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde 25. sırada...

  Dünya Ekonomik Forumu’nun 2014 Küresel Cinsiyet Uçurumu raporuna göre, Türkiye, cinsiyet...

Diş Protez Teknisyenlerinin Çalışma koşulları

Diş Protez Teknisyenlerinin Çalışma koşulları

Diş protez teknisyenlerinin, laboratuvarlarda silika tozları ile zehirli ve zararlı kimyasal...

13 ARALIK AİLE HEKİMLERİ İLE EYLEMDEYDİK

13 ARALIK AİLE HEKİMLERİ İLE EYLEMDEYDİK

Aile hekimleri maruz kaldıkları haksızlıkları protesto etmek ve sorunlarını duyurmak için 12...

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

  İnsan Hakları Derneği'nin Dünya Çocuk Günü dolayısıyla dün yayınladığı açıklamada, 2014 yılı...

13 Ekim Anestezi Teknisyenleri Günü

13 Ekim Anestezi Teknisyenleri Günü

Anestezi ve Reanimasyon Teknikeri Ahmet Emre Azaklı’nın Yazısı Sağlık sektörü denildiğinde her...

13 EKİM AİLE HEKİMLERİNİN SESİ

13 EKİM AİLE HEKİMLERİNİN SESİ

{jcomments on}{jcomments off}Aile hekimleri maruz kaldıkları haksızlıkları protesto etmek ve...

Şube ve Temsilciliklerimizden

  • UTANIYORUM ŞEHİDİM UTANIYORUM!!!

  • BÜTÜN TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN BU HAİNCE SALDIRILAR BİR AN ÖNCE BİTMELİ

  • Antalya Korkuteli İlçesi Devletin Hastanesinden taşeron çalışanlarına emrivaki yapılan bu resmi...

  • KESS ÇORUM ÖRGÜTLENİYOR

  • KESS RİZE ÖRGÜTLENMEMİZ

  • Kocaeli Örgütlenme Çalışmamızdan Kareler!

  • KESS KOCAELİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMAMIZ İL TEMSİLCİMİZ ŞEREF KELEŞOĞLU İLE HIZLA DEVAM EDİYOR

  • KESS Antalya örgütlenmesi devam ediyor.

  • Ordu ve Rize den arkadaşlarımız aile hekimleri için eylemdeydi